Kruisbestuiving met een hoger doel

Mentech Innovation heeft een geavanceerd concept ontwikkeld om de emoties van kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking te achterhalen door de inzet van slimme sensoren, big data en kunstmatige intelligentie. Ami werkt nauw met het bedrijf uit Eindhoven samen, onder meer voor de app En-Gager. Dit inmiddels bewezen hulpmiddel vergroot de betrokkenheid van teams en individuele medewerkers. In een dubbelinterview vertellen Erwin Meinders, oprichter en CEO van Mentech, en Raymond Maas, managing partner bij Ami, hoe twee ogenschijnlijk van elkaar gescheiden vakgebieden elkaar kunnen versterken.

 

Idealisme

Mentech is vanuit idealisme ontstaan. Erwin richtte het bedrijf op om kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag een stem te geven: mensen met een verstandelijke beperking of dementie bijvoorbeeld. Dat kwam door zijn vrijwilligerswerk bij de Veldhovense zorgorganisatie Severinus. Als buddy ervoer hij dat zij vaak moeite hebben hun emoties te uiten. “Ze kunnen bijvoorbeeld niet aangeven dat ze pijn hebben en waar die zit”, vertelt Erwin. “Ook niet duidelijk maken waarom ze spanning en frustraties voelen. Zorgverleners zitten daardoor met de handen in het haar: ze willen helpen maar weten niet hoe.”

 

Slimme sok met sensoren

Hij bedacht samen met zijn zakelijk partner Reon Smits de HUME. Na vijf jaar onderzoek en ontwikkeling – inmiddels met een internationaal en jong team van bijna dertig datawetenschappers, softwareontwikkelaars, gedragsexperts en gezondheidszorgtechnologen – wordt die geavanceerde oplossing sinds kort in de praktijk getest. Het draait om de combinatie van sensoren en een online een emotieherkenningsplatform. 

De sensoren zijn verwerkt in een slimme sok en meten stress en stressopbouw onder andere via hartslag, huidgeleiding en bewegingsactiviteit. Die informatie wordt verwerkt via algoritmen, gedragsmodellen en kunstmatige intelligentie die de stress vertalen naar de aard van de emoties. Een app op de smartphone waarschuwt vroegtijdig wanneer een cliënt spanning opbouwt en geeft aan wat de stress en het gedrag veroorzaakt. Op basis daarvan kan de zorgverlener gericht actie ondernemen en ook het effect registreren van de interventie. Bijvoorbeeld andere of meer medicatie. 

 

Onderzoeker en uitvinder 

Erwin heeft een ruime ervaring op R&D-gebied en het succesvol vermarkten van innovaties. Hij heeft een doctorsgraad in natuurkunde en werkte onder meer bij Philips (als onderzoeker, uitvinder en new business manager) en TNO (waar hij onder meer leiding gaf aan een innovatiecenter voor 3D-printing). In 2016 maakte hij met de oprichting van Mentech de stap naar het ondernemerschap. 

Het bedrijf ontwikkelt ook nog andere toepassingen die in het verlengde van de HUME liggen. De opgedane kennis en toegepaste technieken zijn bijvoorbeeld ook van waarde voor En-Gager, de app die Mentech en Ami samen bouwden. Deze app maakt het mogelijk om met slechts drie vaste, repeterende, vragen aan medewerkers het commitment en de (on)tevredenheid binnen een team of organisatie te meten. Raymond: “Als je in een team samenwerkt of een groot veranderingsproces doormaakt, is het waardevol als je de sentimenten en emoties in beeld hebt en daar op het juiste moment op kunt reageren.”

 

Meer data en toepassingen met En-Gager

Erwin ziet volop mogelijkheden om de functionaliteit van En-Gager uit te breiden. “Bijvoorbeeld met sensoren van de HUME. Je kunt zowel HUME als En-Gager namelijk inzetten voor inzicht in je eigen gedrag. Denk aan politieagenten die in stressvolle situaties verkeren, bijvoorbeeld tijdens rellen of een arrestatie. Ze kunnen dan beter reageren op de emoties die ze ervaren.”

Raymond: “We hebben nu voldoende ervaring met de eerste versie van En-Gager. Dat is nu nog een eenvoudige manier om mensen te vragen: hoe zit je in de wedstrijd? Vooruitkijkend en rekening houdend met wat allemaal kan met telefoons, laptops en sensoren, reken ik erop dat veel meer mogelijk wordt. We gaan big data en kunstmatige intelligentie de komende jaren steeds meer integreren in ons consultancywerk.”

 

Samen ontdekken

De komende tijd wordt En-Gager omgebouwd naar het platform van Mentech. “Met die technische stap wordt het mogelijk om in te tappen op data van de sensoren en algoritmen waarmee zij werken. Vanuit dat platform kunnen we in de toekomst ook veel flexibeler werken en extra functies toevoegen als een klant of project daarom vraagt. We kunnen er straks bijvoorbeeld veel eenvoudiger tevredenheidsonderzoeken mee uitvoeren. We gaan binnen Ami en Mentech zelf experimenteren met 360 graden-feedback. Zodra dat geperfectioneerd is, kunnen we dat ook voor klanten inzetten.”

De samenwerking bevalt van beide kanten. Raymond: “Het is daarnaast ook gewoon leuk om samen nieuwe toepassingen en marktkansen te ontdekken. En natuurlijk helpen we Erwin waar mogelijk met adviezen over de groei en strategie van zijn bedrijf, over het bouwen en onderhouden van cultuur binnen het team, waar je met al die jonge mensen vanuit heel Europa te maken hebt met een snellere doorstroming.” 

 

Openheid stimuleren

En-Gager en de samenwerking met Ami past in de ideële opzet van Mentech, aldus Erwin. “Ook daar zit een mooi doel achter: organisaties of personen sterker en weerbaarder maken. Het versterkt elkaar juist.”

Raymond: “Je kunt hiermee het verborgen sentiment een stem geven. Te vaak gebeurt het dat in samenwerkingsverbanden en cultuurveranderingen belangrijke zaken en gevoelens niet op het juiste moment op tafel worden gelegd. Daardoor wordt het gesprek niet aangegaan. Met dit soort hulpmiddelen kunnen we de openheid en dialoog stimuleren.”

Hij voegt daaraan toe: “Ontzettend belangrijk is dat je de data en informatie toegankelijk maakt voor iedereen. En-Gager moet niet verworden tot een managementinstrument voor de leiders. Het is een dialooginstrument voor een community. Daar zit juist de grote kracht.”

 

>> Bekijk hier de app En-Gager.

Terug