Emissieloos Netwerk Infra komt op stoom 

Het Emissieloos Netwerk Infra (ENI) komt op stoom. Op 17 september was het derde webinar. Onder het motto ‘Samen aan de slag’ zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de deelnemers gaan werken aan de snelle verduurzaming van grondverzet-, transport- en ander materieel. Al in 2026 moet de emissieloze bouwplaats haalbaar zijn, vier jaar eerder dan in de Green Deal is afgesproken. Het is duidelijk merkbaar dat dit de koplopers uit de GWW-sector zijn. Ze zijn gewend het voortouw te nemen. Ook nu. 

Als Ami zijn we betrokken bij dit initiatief, in het leven geroepen door GMB, Heijmans en De Vries & van de Wiel, om de online bijeenkomsten voor te bereiden en te begeleiden. Vanuit die rol mag ik ook de webinars in goede banen leiden. Deze keer waren er 38 enthousiaste deelnemers. Als je bedenkt dat de kick-off op 28 mei was, is er al veel bereikt. Er zijn 23 deelnemers die officieel meedoen, er is een stichting opgericht en met alle bedrijven die zich aanmeldden, zijn 1-op-1-gesprekken gehouden (over hun individuele doelen en verwachtingen bij ENI en over het einddoel waarnaar we met z’n allen streven: een emissieloze bouwplaats). Er zijn ook twee kennispartners aangesloten, TNO en Hogeschool Arnhem-Nijmegen, die daaraan willen bijdragen. 

Tijd voor actie 

Positief is dat iedereen van de noodzaak doordrongen is dat emissieloos werken in de bouw- en infrasector zo snel mogelijk werkelijkheid wordt. En dat men daar ook een actieve bijdrage aan wil leveren. Het is geen kwestie van aansluiten en afwachten, maar ook zelf zorgen voor de nodige inbreng. ‘Samen aan de slag’ is niet zomaar als motto gekozen. De eerste maanden zijn benut om te informeren en inventariseren; nu wordt het tijd voor actie. 

Vandaar dat tijdens het webinar in vijf werkgroepen is bepaald wat de doelstellingen zijn. Voor eind dit jaar en voor de zomer van 2021. Maar ook al meteen welke concrete acties daarvoor nodig zijn en welke partners buiten ENI daarbij betrokken moeten worden. Het gaat om de volgende thema’s:

  • energievoorziening 
  • waardecreatie en financiering 
  • uitvragen en aanbesteden 
  • praktijk/projecten 
  • techniek en ontwikkeling materieel 

Voor die thema’s zijn al meteen tijdens het webinar projectgroepen samengesteld. De eerste vervolgafspraken werden meteen gemaakt. Die projectgroepen gaan niet alleen praten maar door het hele land testen, pilots doen en ervaringen uitwisselen. Met ondersteuning van de kennispartners. Daarnaast zijn er twee klankbordgroepen: één met opdrachtgevers en één met brancheorganisaties. Die komen in oktober alweer bij elkaar. 

Kip-ei-situatie doorbreken 

Wat ik mooi vond om te zien was dat diverse deelnemers 17 september al bestaande pilots aandroegen, waarvan het netwerk kan leren. Doordat aan ENI zowel opdrachtgevers, bouwers/aannemers en leveranciers van zwaar materieel meedoen, kunnen we de kip-ei-situatie doorbreken. Overheden en waterschappen weten nu nog niet goed welke eisen ze op het gebied van duurzaamheid in tenders kunnen stellen aan aannemers. De aannemers willen graag investeren in emissieloze apparatuur, maar dan moeten er wel opdrachten komen én hogere prijzen, die de investering haalbaar maken.

Tegelijkertijd is er eigenlijk nog maar weinig materieel beschikbaar op stroom en waterstof. Fabrikanten en leveranciers kunnen die machines pas ontwikkelen en produceren als er vraag naar is. 

Versnellen 

Door kennis te delen en van elkaar te leren is versnelling mogelijk. Duidelijk is dat het doel alleen haalbaar is door een transitie. Je kunt niet met je vingers knippen en alle materieel met waterstof of elektrisch aandrijven. Dat gaat in stapjes. Maar al lerend kunnen we ook al de uitstoot stapsgewijs verminderen. De stappen lijken misschien klein, maar de ambities zijn groot.

> Bekijk ook het artikel: Veel animo voor Emissieloos Netwerk Infra: “Het is sneller 2030 dan we denken”

Geschreven door Tanja Nieuwlandde reisbegeleider

Terug