Veel animo voor Emissieloos Netwerk Infra

“Als we er als infrasector in slagen de energietransitie bij mobiele werktuigen te versnellen, kan de Nederlandse economie profiteren van die voorlopersrol.” Dat was een van de reacties bij de online startbijeenkomst van Emissieloos Netwerk Infra (ENI) op 28 mei 2020.

Dit initiatief is bedoeld om materieel in de grond- weg- en waterbouw versneld te vergroenen. De belangstelling was boven verwachting. Op het drukste moment waren maar liefst 75 mensen ingelogd.

 

Halen én brengen

ENI is het initiatief van drie aannemers: GMB, Heijmans en De Vries & van de Wiel. Zij hopen dat collega-bedrijven, leveranciers van materieel, kennisinstellingen en de overheid (die als wetgever én als opdrachtgever belangrijk is) meedoen. Door inzet van de hele keten kan het doel sneller worden bereikt: dat emissieloos materieel al in 2026 (in plaats van 2030, zoals in de Green Deal Het Nieuwe Draaien is afgesproken) op grote schaal inzetbaar is.

Van partijen die aansluiten, wordt een actieve bijdrage verwacht. Het kan niet zijn dat je alleen komt halen, je moet ook brengen. Kennis delen is in zo’n competitieve markt best eng, maar uiteindelijk wordt de hele sector er beter van. En het klimaat!

>> Lees ook onze case over het veiligheidsprogramma “GO!” bij Heijmans. Voordenken in plaats van nadenken.

 

Wij dragen graag een steentje bij

In normale omstandigheden had de kick-off plaatsgevonden op een vergaderlocatie ergens midden in het land. Door de coronabeperkingen werd het een webinar. Dat heeft misschien juist geholpen bij de grote opkomst. Nu is het wachten op daadwerkelijke aanmeldingen bij ENI en ik hoop dat veel deelnemers die stap gaan zetten!

Door Ami’s bekendheid in de bouw- en infrasector – we helpen consortia, bedrijven en teams projecten en doelen te realiseren – zijn wij gevraagd om de introductie van ENI te begeleiden. We vervullen maar een bescheiden rol, maar we dragen graag ons steentje bij aan de missie. Zeker gezien het maatschappelijk belang. Ik heb er bewondering voor dat de bedrijven zelf het voortouw nemen. Een van de oprichters zei: “We willen met het netwerk de ontwikkelingen versnellen en ambities naar voren halen.” Een bewijs dat ze serieus werk maken van duurzaamheid.

 

Digitale reisbegeleider

Door het enthousiasme ging alles heel snel. In april is ENI opgericht, begin mei zijn we begonnen met het voorbereiden van de startbijeenkomst en 28 mei was die al. Ik ben een soort digitale reisbegeleider. Ik heb het webinar voorbereid samen met de betrokken initiatiefnemers, voorgesprekken gedaan met de sprekers en ik was host tijdens het webinar.

We zijn nu druk met de voorbereidingen voor de volgende stap: de bijeenkomst voor bedrijven die lid zijn geworden van ENI. Die is op 18 juni 2020. Ook weer online.

Daarna wil iedereen snel aan de slag. “Het is sneller 2030 dan we denken”, gaf iemand de urgentie aan. Dit wordt geen nieuwe brancheorganisatie of praatclub. We gaan voor heldere resultaten. De reis is begonnen…

Geschreven door Tanja Nieuwland, de reisbegeleider 

Terug