Bouwen aan het fundament van samenwerking

Ami ondersteunde Windcombinatie Dura Vermeer – GMB bij uitdagend project in Zeewolde

“De uitdaging van een groot project met een korte bouwtijd kun je alleen aan als het team goed functioneert en als de samenwerking optimaal is.” Dat zegt Sander Lindemans van Dura Vermeer over het werk aan Windpark Zeewolde, het grootste boeren/burger-windcollectief van Europa. Hij is projectmanager namens Windcombinatie Dura Vermeer – GMB, die de fundaties, parkwegen naar de turbines, kraanopstelplaatsen en de parkbekabeling realiseerde. Michiel Kool van Ami was daar nauw bij betrokken, voor de teambegeleiding en -ondersteuning. Samen blikken ze terug. 

 

Bij de windturbines in het buitengebied van Zeewolde gaat het om het grootste windpark (in feite een combinatie van drie) op land in Nederland, op ruim 120 vierkante kilometer. De 220 huidige turbines worden vervangen door 83 nieuwe, die overigens wel ongeveer tweeënhalf keer zoveel elektriciteit opwekken. De grootste uitdaging voor Dura Vermeer en GMB was niet zozeer de omvang, maar meer de ambitieuze planning. Sander: “Het was vanaf dag één meteen knallen.”

“We deden het project in combinatie tussen Dura Vermeer en GMB, maar ook aannemingsbedrijf Van den Heuvel had een flink aandeel in het project. Vanaf de eerste dag… Zij zaten ook in het kernteam. Het ging dus om veel mensen van wie er flink wat voor het eerst gingen samenwerken, ook binnen de bedrijven zelf.” 

 

Kwartiermakersbijeenkomst

De eerste bijeenkomst in het licht van het bouwen aan het samenspel was in april 2019. Michiel blikt terug: “Vanwege de tijdsdruk hadden we besloten al vóór de definitieve gunning aan het team te gaan bouwen. Onder andere met een kwartiermakersbijeenkomst: om elkaar nog beter te leren kennen, vast te stellen hoe we zo goed mogelijk zouden kunnen voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever, maar ook al meteen inhoudelijk met de belangrijkste uitdagingen aan de slag te gaan.”

“Wat ik heel verstandig vond, was dat Sander en zijn collega’s in het begin extra investeerden in het team en de onderlinge samenwerking”, aldus Michiel. “En dat ze dat vervolgens gedurende het project zijn blijven doen, met allerlei Project Follow-Ups. Dat heeft echt zijn vruchten afgeworpen.” 

 

Op de elektrische fiets

De teamsamenstelling en -vorming is dan ook grondig aangepakt. Sander: “Met een goede Project Start-Up in mei 2019, waarvoor we met het team twee dagen op de spreekwoordelijke hei – in dit geval: de polder – hebben gezeten. Kennismaken, duidelijke samenwerkingsafspraken maken, de gedeelde waarden vaststellen en inhoudelijk de overgang van tender naar ontwerpfase. Daar had Ami een leuke en effectieve vorm voor bedacht: een carrousel, zodat iedereen elkaar tegenkwam en zich zo samen de belangrijkste inhoud van het werk eigen kon maken.”

“We hebben tijdens de eerste bijeenkomst het zaadje geplant. Dat moet je in goede bodem zetten en daarna ook blijven voeden, zodat het zaadje tot wasdom kan komen.”

“We zijn ook met z’n allen het projectgebied ingegaan: op elektrische fietsen zijn we erdoorheen gereden, om te kijken en het gebied op te snuiven. Dan ervaar je het toch heel anders dan van tekening. Iedereen besefte ook ineens hoe groot het project werkelijk was en wat bijvoorbeeld van de logistiek gevraagd werd.”

In subteams is de samenwerking nog verder verdiept, vertelt Michiel. “Met zogeheten Management Drives. Waarin iedereen elkaars profiel, drijfveer en gebruiksaanwijzing beter leerde kennen. Wat later hebben we ook nog aantal kringgesprekken gedaan met het kernteam. Na de vormingsfase krijg je onherroepelijk momenten dat het gaat schuren… Dan is het goed verhelderende gesprekken te voeren. Om het plantje tijdig water te geven, zeg maar.”

 

Windstille periode

“Ik denk dat dat er ook aan heeft bijgedragen om het team compleet én gemotiveerd te houden”, aldus Michiel. Zelfs toen het project door externe omstandigheden tijdelijk grotendeels stilviel. Die fase noemen Sander en Michiel toepasselijk “de windstille periode”. “We moesten afschakelen, maar wisten dat het weer door zou gaan. Alleen niet wanneer… Sander was daar heel duidelijk in: het team moet intact blijven, ook als een deel van de mensen tijdelijk op andere projecten wordt ingezet, hebben we hen straks weer hard nodig.”

Die periode heeft ongeveer een half jaar geduurd. “Een teamlid vergeleek het treffend met de safety car bij Formule 1… We hoefden niet de pits in, maar reden wel heel langzaam rondjes.” 

“Om de banden warm te houden”, vult Michiel de metafoor verder aan. “We hebben een ‘windstilte kick-off’ gedaan. Om het team te informeren over de oorzaak en gevolgen. Daarna bekeken we samen wat we nog wél konden doen, in plaats van wat niet meer kon. Vervolgens zijn we, om het team aan boord te houden, 6-wekelijks (digitaal) in groepen bijeengekomen. Om de voortgang van de windstilte-acties te delen en natuurlijk met elkaar in contact te blijven. Zo bleef iedereen op de hoogte én betrokken.”

 

Yogasessie

“Met een Project Start-Up (PSU) en Project Follow-Ups (PFU) besteed je veel aandacht aan de ‘zachte kant. Voor techneuten is dat best spannend”, zegt Sander. “Maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei dat goede samenwerking onbelangrijk is, dus men was ook nu bereid om daarin te investeren, er moeite voor te doen.”

“Het is zaak de juiste vorm te kiezen en de juiste snaar te raken: inhoud en samenspel gaan hand in hand”, aldus Michiel. “Je moet niet in de valkuil stappen dat je alleen met die zachte kant bezig bent. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de inhoud.”

“Het is echt bouwen aan het team en aan samenwerken”, vindt ook Michiel. “Het hoogtepunt was misschien wel de yogasessie op een vroege ochtend in november 2019, toen het werk inmiddels al aan de gang was. Dat was deels serieus en deels hilarisch, toen we driedubbel moesten gaan stapelen: samenwerken en contact maken.”

Geslaagd was ook de ‘Kijk & Beleef’-dag. Sander: “Door corona was een open dag niet mogelijk en veel collega’s werkten vanuit huis. Toen toch iets meer mocht en kon, hebben we een puzzeltocht georganiseerd. Een soort drive-thru voor de gezinnen van medewerkers. Ook de boeren en bewoners die aandeelhouder zijn van Windpark Zeewolde, konden meedoen.” “Het was een soort Dag van de Bouw 2.0”, merkt Michiel op.

 

Versnellen

Door de windstille periode was vertraging onvermijdelijk. Maar de vernieuwde planning werd gehaald. Windcombinatie Dura Vermeer – GMB leverde zijn deel van het werk zelfs ruimschoots af vóór de opleverdatum van de nieuwe contractstermijn. 

Sander: “De betonwerkzaamheden liepen tot eind oktober 2021, daar hebben we ruim drie maanden op weten te versnellen door de inzet van een extra bouwstroom.” Dura Vermeer en GMB werken, met een afgeslankt team, nog tot de zomer van 2022 mee aan de afronding van het project. “En bij de afronding van zo’n mooi project hoort natuurlijk ook een ‘Project Close-Down’ die gaan we binnenkort organiseren.” 

 

>> Lees ook: Verandering van veiligheidscultuur draait om leiderschap en beweging

Terug