Bewust Veilig Dag: Babette Povel-Meier

Op de Bewustveilig-dag, een dag waar er extra wordt stilgestaan bij veilig en gezond werken in de bouw en infra. Een onderwerp waar wij als Ami Consultancy met veel voldoening aan meewerken, want wat is er nou belangrijker dan er samen voor te zorgen dat iedereen elke dag weer veilig thuiskomt?

Een mooie ervaring van betrokkenheid en zorg voor elkaar heb ik recent bij Royal IHC. Samen met het team van Edwin Hogerheijde hebben we verschillende initiatieven opgestart om ervaringen uit te wisselen, tips te delen en acties te ondernemen. Allemaal in het teken van zorgen voor je eigen en elkaars veiligheid: I-CARE.

Zo werd er bijvoorbeeld geoefend met een trainingsacteur op het aanspreken van elkaar en het geven van complimenten. Niks nieuws zou je denken?! Als je dat vanuit oprechte zorg voor elkaar doet, klinkt het ineens heel anders! Probeer maar eens!

Welke ervaringen en tips heb jij te delen om nog beter voor elkaar en jezelf te zorgen? Samen veilig en gezond thuis, daar gaan wij voor! Maaike Waterreus, Wilfred Haaijer, Alexander van den Berg

Lees hier ook het verhaal van Christian.

Terug