Privacy

Privacystatement Ami

Ami geeft advies bij kolossale ambities. Via de website is algemene informatie te vinden over de diensten van Ami. Bezoekt u deze website, dan verwerkt Ami uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Ami verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Daarnaast verwerkt Ami, bij bestelling van een boek, uw adres en betalingsgegevens.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website  wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics
  2. Om de website  veilig en bereikbaar te houden.

Uw adres gebruiken wij om het boek te versturen. Indien betaling verloopt via PayPal, hebben wij geen inzage in uw financiële gegevens. Wanneer betaling verloopt via factuur, verwijderen we uw gegevens na afronding van de betaling.

Privacymaatregelen

Ami heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk middels de koppeling aan Google Analytics de IP-adressen te anonimiseren. Zo kunnen we nog steeds inzien of en hoe onze website gebruikt wordt, maar is dit niet te koppelen aan een persoon.

Bij een boekbestelling worden uw ingevoerde gegevens per mail naar Ami gestuurd, en niet op de website opgeslagen. De e-mail wordt na afhandeling verwijderd door een medewerker van Ami.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens Ami

Per telefoon: 043 – 325 11 99

Per post:

Ami
Herderstraat 10
2512CV Den Haag

Per E-mail: info@ami-consultancy.com