Succesvolle tenders voor Mourik bewijzen: samen is slimmer!

Afgelopen februari kreeg Mourik Infra de opdracht van Rijkswaterstaat voor de grootscheepse renovatie van de Prinses Marijkesluis. Namens Ami hielpen Martijn Jong en Babette Povel-Meier het aannemersbedrijf uit Groot-Ammers bij de aanbestedingsprocedure die bijzonder was door de gehanteerde twee-fasen-aanpak en een samenwerkingsassessment tussen de teams van Mourik en Rijkswaterstaat. Korte tijd later gunde Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid ook het onderhoudscontract voor meerjarig onderhoud aan snelwegen in Zuid-Holland aan Mourik Infra. Daar ondersteunde Ami de aannemer eveneens bij het tendertraject.

 

“Inhoudelijk zijn het twee onvergelijkbare projecten”, zegt Martijn, “maar bij beiden gaat het erom dat Rijkswaterstaat vanaf een vroeger stadium dan voorheen als opdrachtgever en aannemer samen optrekken om zo tot betere ideeën te komen. Bij de Prinses Marijkesluis gaat het erom om in de eerste fase tot betere ontwerpoplossingen te komen, zodat het werk beter, veiliger, sneller en economisch gunstiger gerealiseerd kan worden. Bij het onderhoudscontract voor de snelwegen gaat het om slimmer programmeren.”

“Die trend is positief, vindt Martijn. “Met elkaar vroegtijdig om tafel en de krachten bundelen zodat ieders expertise optimaal wordt benut en je samen tot slimmere oplossingen komt. En dat werkt!”

 

Samenspel

De renovatie van de Prinses Marijkesluis is een omvangrijk project. Het complex, dat onder meer bestaat uit twee sluiskolken, een vaste brug voor het wegverkeer, een keerschuif, een gemaal en drie lokale bediengebouwen, is gelegen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Ravenswaaij in Gelderland. De start van de werkzaamheden staat halverwege 2023 gepland.

Ami heeft Mourik op meerdere vlakken geholpen bij de tender. Het succesvolle traject duurde ruim driekwart jaar. Zo schreven Martijn en Babette onder meer mee aan het visiedocument (Samen, Slimmer, Succesvol Renoveren) en hielpen ze bij de selectie van het team en de teambuilding. “Intern én gericht op de samenwerking met de toekomstige collega’s van Rijkswaterstaat”, zegt Babette. Martijn valt in, met een understatement: “Hoe dat samenspel werkt, in het domein tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, ja daar weten we wel wat van…”

 

Twee-fasen-proces

Het project wordt uitgevoerd volgens een nieuwe aanpak: het twee-fasen-proces. In de eerste fase worden de risico’s volledig in kaart gebracht, nog vóórdat de definitieve prijs wordt bepaald, in de tweede fase start vervolgens de uitvoering. Het twee-fasen proces is een van de maatregelen uit Rijkswaterstaat transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Daarin werken Rijkswaterstaat en marktpartijen samen aan een sector die duurzaam en innovatief is en waarin risico’s goed worden beheerst.

Martijn: “De somma waar je op uitkomt, is nog een vraagteken, maar je start wel met duidelijke afspraken, over vaste prijzen bijvoorbeeld. Uitgangspunt is dat je samen het project beheersbaar houdt en daarmee ook financieel voorspelbaar. Met daarbij grote transparantie en bijvoorbeeld afspraken over marktconforme prijzen, zodat Rijkswaterstaat uiteindelijk een prijs betaalt die te rechtvaardigen is.”

 

Samenwerkingsassessment

Het betekende dat Rijkswaterstaat zocht naar een partner die “met inbreng van kennis en kunde en vanuit een visie die aansluit bij het project, optimale resultaten kan boeken voor een eerlijke prijs. Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde bij het twee-fasen proces”, zo schrijft Rijkswaterstaat in het nieuwsbericht waarin de keuze voor Mourik Infra bekend werd gemaakt. “In de inschrijffase was een samenwerkingsassessment een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria. Daarin heeft Mourik het vertrouwen gegeven een goede samenwerkingspartner te zijn, waarin vooral het zich flexibel kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden er positief uitsprong.”

 

Op scherp zetten

Een assessment is daarvoor een goed middel, vindt Martijn. “Maar het begint met de vraag welke mensen je als aannemer vrijmaakt voor een project, hoe je je team samenstelt. Heb je de goede mix, in de juiste verhoudingen en met de vereiste expertise en ervaring, dan kun je de klus aan. En kom je ook goed door zo’n assessment heen.”

Met zo’n samenwerkingsassessment zet Rijkswaterstaat de aannemers die voor de opdracht in de race zijn op een positieve manier scherp. “Ze denken allemaal vooraf al na over wie ze ervoor willen inzetten: mensen met veel inhoudelijke kennis en een goed samenwerkingsprofiel. Dat is wat je wilt als opdrachtgever.”

Het sluit ook aan bij de 100% klantfocus en visie van Mourik, vindt Babette: “Mourik is van huis uit een samenwerkingspartner die samen met klanten tot de beste en slimste oplossingen komt. Omdat ze maximale maatschappelijke meerwaarde willen creëren.”

 

Teambuilding

“We hebben veel aandacht besteed aan de samenstelling en afstemming van het team”, legt Babette uit. “Met daarin onder meer drie sluis-ervaringsdeskundigen, die ook inhoudelijk discussies met projectcollega’s van Rijkswaterstaat aankunnen. Dat kwam ook goed tot uitdrukking in het samenwerkingsassessment. Daarom hebben we bij de samenstelling van het Mourik-team ook gekeken naar persoonlijke profielen, voorkeuren en gedrag. Zowel de interne samenwerking tussen de mensen van Mourik als die binnen het complete toekomstige team moet optimaal zijn. Daar hebben we vooraf al rekening mee gehouden.”

 

Twee tienen

De tweede tender ging om het regulier onderhoud aan het noordelijk areaal van snelwegen in Zuid-Holland, in opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Deze gunning aan Mourik verkeert nog in de voorlopige fase. 

Bijzonder aan de uitvraag was niet de uitvoering van het onderhoud op zich, en de kosten daarvan, vertelt Martijn. “Wél bijzonder was de vraag: hoe zorg je ervoor dat de meerjarige onderhoudsprogrammering op orde blijft? Ook weer in nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En wel zó dat over de hele periode precies datgene wordt gedaan wat nodig is. Niet meer en niet minder. En op het juiste moment. Bijvoorbeeld door onderhoud aan lantaarnpalen te combineren met vervanging van de vangrail, zodat er minder hinder is en er geen dingen dubbel worden gedaan.

In dit aanbestedingstraject hebben Mourik en Ami veel werk gemaakt van de voorbereiding, onder meer van het interview door Rijkswaterstaat. Martijn speelt de credits door naar twee sleutelfunctionarissen van Mourik: “Zij hebben dat heel goed opgepakt, door vooraf alle juiste vragen te bedenken en de antwoorden helemaal uit te schrijven. Op dat onderdeel scoorden we twee tienen!”

Terug