Emissieloos Netwerk Infra: we gaan aan de slag!

De GWW-sector omarmt het Emissieloos Netwerk Infra (ENI). Tijdens de online bijeenkomst op 28 mei 2020 wisten de drie initiatiefnemers heel wat bedrijven en organisaties enthousiast te maken voor het plan om gezamenlijk te werken aan snelle verduurzaming van grondverzet-, transport- en ander materieel. De eerste twintig hebben zich ook al daadwerkelijk aangemeld. Op 2 juli 2020 bespraken de ENI-leden in een online kick-off meeting de eerste stappen, hun verwachtingen en wat ze zelf willen bijdragen aan de energietransitie door het nieuwe samenwerkingsnetwerk.

 

Versneld verduurzamen

Het initiatief is bedoeld om door gezamenlijke inzet en innovatie ‘emissieloos werken’ in de bouw- en infra sector sneller te realiseren. Onder andere door zwaar materieel in de grond- weg- en waterbouw versneld te verduurzamen. Nu draaien die machines bijna allemaal op diesel; nieuwe technieken en schonere brandstoffen zoals waterstof moeten in de toekomst voor minder energieverbruik en/of minder uitstoot zorgen.

ENI is in het leven geroepen door GMB, Heijmans en De Vries & van de Wiel. Zij nodigden collega-aannemers, leveranciers van materieel, kennisinstellingen en publieke partijen (zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen) uit om aan te sluiten en actief mee te doen. En dat gebeurt gelukkig ook! Alleen als de hele keten vertegenwoordigd is, kan het doel namelijk worden bereikt: emissieloos bouwen al in 2026 op grote schaal realiseren. Dat is vier jaar eerder dan in andere akkoorden wordt afgesproken.

 

In goede banen leiden

Ami is gevraagd om het opstartproces van ENI mede in goede banen te leiden. Die betrokkenheid ontstond door onze activiteiten bij het project Sterke Lekdijk. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft met dat project marktpartijen uitgedaagd om de dijkversterking emissieloos uit te voeren. En daaruit hebben combinatiepartners GMB, Heijmans en De Vries & van de Wiel de handen ineengeslagen om ENI te starten.

Een initiatief als dit ondersteunen we vanuit Ami van harte, zeker gezien het maatschappelijk belang ervan. We doen dat door het proces te begeleiden en mee te denken over de structuur en planning. Zo mocht ik na het hosten van de startbijeenkomst op 28 mei ook de organisatie en procesbegeleiding van de eerste ENI-ledenbijeenkomst op 2 juli doen. Voorgesprekken met het kernteam en sprekers, ontwerpen van het programma, digitale hosting tot en met het begeleiden van het webinar lagen bij Ami.

>> Lees ook onze case over het veiligheidsprogramma “GO!” bij Heijmans. Voordenken in plaats van nadenken.

 

Verwachtingen en doelstellingen uitspreken

Veel van de deelnemers kennen elkaar. De bouw- en infrawereld is al niet zo’n grote wereld en dit zijn echt de koplopers uit de sector. Mooi om te zien dat zij hun nek durven uit te steken en bereid zijn over hun grenzen te kijken en de samenwerking aan te gaan.

Het webinar was een goede gelegenheid om van elkaar te horen wat ieders verwachtingen en doelstellingen zijn. Wat men hoopt eraan te hebben én wat hun inbreng zal zijn. Het is goed om dat soort zaken uit te spreken en ook om bij de start al te weten wat deelnemers over de streep heeft geholpen en wat ze als potentiële drempels zien.

Dat soort zaken kwam tijdens het webinar op 2 juli in alle openheid aan bod. Bij de opening vertelde onder andere een spreker van Havenbedrijf Rotterdam over hoe zij als opdrachtgever aankijken tegen ‘de duurzame bouwplaats’ en wat ze daarbij in de toekomst van aannemers verwachten in aanbestedingen. Daarna bespraken de deelnemers in groepjes diverse thema’s. Van technologische innovatie door fabrikanten tot energie- en brandstofvoorziening voor machines op de bouwplaats en subsidiemogelijkheden. Diverse keren kwam daarin terug dat ENI vooral geen praatclub moet worden, maar vooral moet doen.

 

Bouwen aan vertrouwen

Zo’n nadere kennismaking is ook goed om aan het vertrouwen te bouwen. Want het is nogal wat. Binnen Stichting ENI werk je straks schouder aan schouder om een emissieloze bouwplaats voor elkaar te krijgen, maar bij een volgende aanbesteding ben je misschien wel elkaars concurrent en bepaalt de vraag hoe groen je werkt mede of je de opdracht krijgt. Hoe zorg je ervoor dat deelnemers dan toch maar niet voor de zekerheid hun kaarten voor de borst houden? Want het succes van ENI hangt af van de bereidheid om kennis te delen. Die bereidheid bleek er in elk geval te zijn.

Ook beseft men goed dat samen experimenteren met nieuwe technieken en werkwijzen betekent dat er dingen fout kunnen gaan. Als je niets probeert, komt er ook niets in beweging en blijft de ambitie ver weg, werd opgemerkt. Zonder risico kom je niet tot innovatie. Iets dat wél werkt, kan dankzij ENI sneller zijn weg in de infrabranche vinden. Het schaalvoordeel door samenwerken biedt bovendien meer mogelijkheden en slagkracht.

>> Wil je meer informatie ontvangen over het Emissieloos Netwerk? Klik hier.

 

Beweging creëren

Hoe we dat gaan doen, dat wordt de komende periode uitgewerkt. Zodat de ENI-leden daar zelf over kunnen meedenken en beslissen. Het is een bewuste keuze geweest om niet vooraf het traject en de structuur (met onder andere een stuurgroep, themawerkgroepen en adviesraad) al ingevuld te hebben. Er zijn vacatures .

Deze zomer volgen één-op-één-gesprekken met alle leden, overleg met het ministerie IenW over mogelijke subsidies en wordt de stichting formeel opgericht. In het najaar gaan we dan echt inhoudelijk aan het werk. Het plan is om zo snel mogelijk met concrete pilots te starten om alvast beweging te creëren.

Door corona waren de eerste meetings noodgedwongen online. En dat pakte boven verwachting gunstig uit. De twintig aanmeldingen bewijzen dat. Toch hopen we allemaal dat we elkaar in het najaar live kunnen ontmoeten.

 

Geschreven door Tanja Nieuwland, de reisbegeleider

Terug