Een duurzaamheidsstrategie opbouwen begint met een goed verhaal

En dat visie verhaal kan je met elkaar schrijven in een week…

Voor een van onze klanten is er met een groep van 15 professionals van over de hele wereld in 4 ½ dag de stap gemaakt van een leeg vel papier naar een richtinggevend visie verhaal. Niet alleen een verhaal op papier maar ook op film. En die visie in een gezamenlijk event getoetst en gedeeld met de belangrijkste (formele) leiders.

Een groot succes en een prachtig proces om een bijdrage aan te leveren. Waarbij gebruik is gemaakt van de principes van ‘avontuurlijk veranderen’ (engagehetboek.com).

Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren geweest?

1.     Kies zorgvuldig een groep van eerste voorlopers.

Mijn opdrachtgever (en degene die verantwoordelijk is voor de strategie achter duurzaamheid in deze organisatie) is een enorm goede verbinder. De eerste 6 maanden heeft zij gebruikt om met heel veel mensen in de organisatie te praten over duurzaamheid. Of beter gezegd: te luisteren. En uit die meer dan 300 gesprekken heeft zij 15 mensen uitgenodigd om mee te doen. Op basis van intuïtie. Met wie zij die eerste stap wil gaan maken. Ook mensen die kritisch zijn. Die inhoudelijk nog niet aan boord zijn. Maar in ieder geval een brede vertegenwoordiging uit de hele organisatie. En zeker geen experts op het thema. Zo voel en vang je het sentiment in de organisatie.

Uiteraard heeft zij ook lijntjes gelegd ‘bovenin’. En die ‘formele leiders’ de rol gegeven in een klankbord groep. Maar da’s een ander verhaal voor een ander moment.

2.     Neem tijd om elkaar en de inhoud goed te begrijpen. 

Een kleine week bij elkaar om te co-creeren gaat niet vanzelf. Dat begint met onderling vertrouwen. Dus zijn we die week gestart met ‘quality time’ om elkaar te leren beter te leren kennen. Door persoonlijke verhalen en intenties te delen, elkaar een inkijkje te geven in wie je bent. Goed en lang dineren want samen eten is een beproefd ritueel voor verbinding. En een pubquiz op met name persoonlijke eigenaardigheden. Echt connectie zoeken en vinden.

Maar het gaat ook om de inhoud. Duurzaamheid is een thema waarbij iedereen betrokken is, een mening heeft. Maar ook een (soms) sterke emotie. Dus is het bouwen aan een gezamenlijk collectief beeld én taal cruciaal. Die inhoud hebben we op twee manieren richting gegeven. Allereerst een hele dag met fieldtrips. Een ‘schoolreisje’. Samen in een bus naar duurzaamheidsvoorlopers, klanten en eigen initiatieven. Jezelf laten inspireren en informeren. Veel vragen stellen. Leren van elkaar. En voldoende tijd in de bus om daarover van gedachte te wisselen.

En we hebben een duurzaamheidsexpositie gemaakt. Op (duurzaam!) materiaal geprinte borden een reeks van ‘fact-sheets’ om te kunnen uitleggen wat er allemaal speelt op (inter) nationale regelgeving. Wat er allemaal aankomt en wanneer. Op het gebied van energie, circulariteit en biodiversiteit bijvoorbeeld. Maar ook veel voorbeelden van concrete activiteiten en inspanningen waar de organisatie al mee bezig is. Voorbeelden die aangeven dat het proces al lang loopt. Lichtpuntverhalen die perspectief geven. Waarbij de experts uit de eigen organisatie met trots de voorlopers meenemen in alle inhoud.

3.     Vind connectie tussen het thema ‘duurzaamheid’ en de bestaande kernwaarden van de organisatie.

Duurzaamheid is geen kernwaarde maar een randvoorwaarde om als organisatie ook in de toekomst te blijven ondernemen. De opgave is dan ook om duurzaamheid betekenis te geven vanuit de eigen principes. Aansluiten op het DNA dat een organisatie uniek en onderscheidend maakt. Hoe kan je bijvoorbeeld duurzaamheid verbinden aan een waarde zoals ‘ondernemerschap’? Of ‘samenwerking’?  Door bestaande kernwaarden te herladen en betekenis te geven vanuit het perspectief van duurzaamheid, vind je nieuwe perspectieven voor de visie. Maar borg je ook herkenning, haalbaarheid en authenticiteit in de visie. Waardoor je de kansen vergroot voor geloofwaardige vervolgstappen en te nemen besluiten.

Duurzaamheid is misschien wel het belangrijkste veranderingsthema van de komende jaren. Als de hele wereld (of op zijn minst in eerste instantie Europa, Canada en de Verenigde Staten) deze transitie aangaat, heeft dat impact op iedere organisatie. Dan is er meer nodig dan de uitspraak “wij worden de duurzaamste (vul de eigen business of branche maar in) van Nederland of daarbuiten”.

Een eigen visie op duurzaamheid die richting én geloofwaardigheid geeft vraagt veel meer diepgang dan een blinde, ondoordachte of overmoedige punt aan de horizon. Zeker als je overtuigd bent van de waarde van dialogisch veranderen: een eigen verhaal dat het fundament vormt voor jouw verandering, voor het draagvlak, de te maken keuzes, het zichtbare leiderschap en het vertrouwen. Want veranderen is samen iets nieuws leren. Ook op een thema zoals duurzaamheid. En dat avontuur ga je niet zomaar aan: dat begint met een goed verhaal.

Jouw visie verhaal.

Terug