Brug tussen wetenschap en advieswerk

“Jullie slaan een brug tussen wetenschap en advieswerk. Dat is voor beide kanten waardevol. Ik kan daardoor mijn vakgebied voortdurend toetsen aan de realiteit.” Dat zegt prof. dr. Wim Gijselaers van de School of Business and Economics (SBE) van Universiteit Maastricht. Daarmee heeft Ami al jaren een nauwe samenwerking.

 

Raymond Maas, managing partner bij Ami, is op zijn beurt ook positief over de productieve connectie: “De samenwerking heeft ons opgeleverd dat we beter zijn gaan begrijpen hoe veranderen en leren werkt. De wetenschappelijke input heeft ons instrumentarium ontzettend verrijkt. We zijn ook kritischer gaan kijken en beschrijven wat we doen.”

 

Speciale band

Als hoogleraar bekleedt Wim Gijselaers de leerstoel Onderwijskunde aan de School of Business and Economics. Hij houdt hij zich voornamelijk bezig met leiderschapsontwikkeling, onderwijsmanagement en het leren van teams. Gijselaers geldt als een van de grondleggers van probleemgestuurd onderwijs binnen de School of Business and Economics en heeft kunnen verderbouwen op het pionierswerk dat binnen de Faculteit Geneeskunde werd verricht.

Raymond en veel van zijn collega’s bij Ami hadden al een speciale band met Universiteit Maastricht. “We hebben daar zelf gestudeerd. Zodoende had Wim op ieder van ons al een grote invloed voordat we gingen samenwerken. Hij was destijds impliciet al bepalend voor hoe in Maastricht werd gewerkt. Vraaggestuurd, dialoog, reflectie. Maar ook werken aan opdrachten, projectmatig en gestructureerd vraagstukken aangaan en vooral samenwerken.  Pas later ben ik me gaan realiseren dat een belangrijk deel van het Ami-DNA naar die bron is terug te leiden.”

 

Wetenschappelijke verdieping

“Jaren geleden, toen we al bezig waren met veranderprojecten voor klanten, maar die nog niet zo noemden, deden we dingen die werkten, maar we begrepen nog niet helemaal hoe ze werkten.” Voor de wetenschappelijke verdieping legde Ami contact met Wim, die toen al een autoriteit was op het gebied van leren en ontwikkeling in  organisaties.

Ze klopten op het goede moment aan, vertelt de hoogleraar: “Wij waren juist op zoek naar consultancybureaus die op het gebied van leer- en ontwikkelingsperspectief actief waren. Toen een medewerker van Ami, Wouter Visser, bij ons onderzoek kwam doen naar kennisuitwisseling tussen teams, was dat een verrijking. Ook voor mij, want ik hoorde zodoende verhalen uit de praktijk.”

Een extra bevestiging van de gedegen en wetenschappelijk onderbouwde filosofie van Ami zag Wim in het toetreden van Woody van Olffen tot het bureau. Van Olffen is hoogleraar Organisational Change and Development aan TIAS School for Business and Society. Samen met Wouter en Raymond schreef hij een boek over verandertrajecten: Engage!

>> Lees hier meer over het boek: Engage!

 

Afstudeerstages

De samenwerking tussen SBE en Ami komt op meerdere manieren tot uitdrukking: kennisuitwisseling, presentaties, scripties, het wederzijds inschakelen bij projecten en inmiddels ook stages van SBE-studenten bij Ami.

Raymond: “Voor de afstudeerstages geven we een onderzoeksvraag mee die past in de thema’s waar Wim mee bezig is en waarvan wij denken dat die nu of morgen belangrijk worden in ons vakgebied en voor onze eigen proposities. Het is een prachtige manier om een student te helpen zijn of haar studie af te ronden, kennis te verdiepen en een kijkje in de keuken te nemen in de adviespraktijk en bij corporates.”

“Ons levert het nieuwe kennis en tools op om onze klanten beter te helpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Het begeleiden van de studenten is leuk om te doen. Een zinnige besteding van aandacht en tijd.”

Nu is de tweede student bij Ami bijna klaar: Lena Vlach. Haar voorganger, Eva Esih, deed onderzoek naar het type leiderschap dat nodig is voor succesvolle veranderprocessen. De uitkomst bevestigde wat Wim al langer dacht: “Dat structuur en procedures er minder toe doen. Het belangrijkste is dat een leider teamleden het gevoel geeft dat zij ertoe doen. En dat hij of zij in een crisis, zoals afgelopen jaar met Covid en thuiswerken, niet gaat micromanagen: nauwlettend controleren of iedereen zich aan de afspraken en regels houdt. Je moet juist loslaten. Je moet van je medewerkers houden… maar niet alles van ze accepteren. Houden van betekent ook confronteren.”

 

De purpose brengt mensen in beweging

Raymond: “Wat je wél moet doen, is op het doel, op de purpose sturen. Dus op de betekenis van het team voor het grotere geheel van het bedrijf. Het mooie is dat we met onze Engage!-filosofie bij adviezen altijd beginnen met het vaststellen wat de visie is: wat je wilt, waarom je dat wilt en waarom dat er überhaupt toe doet? Die purpose zorgt voor energie bij mensen omdat ze zich eraan kunnen verbinden en brengt hen in beweging.”

“Dat is in essentie wat we hier bij Ami doen, en waarin we goed zijn. We helpen organisaties hun kolossale ambities vinden en zorgen er vervolgens voor dat de medewerkers zich daaraan verbinden en dat ze zich ernaar gaan gedragen. Dat doen we in projecten en bij grote veranderingen en transformaties.”

“Het klinkt heel eenvoudig, besef ik”, aldus Raymond. “Maar, en dat is mede te danken aan de samenwerking met Wim, we proberen van iets complex iets heel eenvoudigs te maken. Als dat lukt, heb je de essentie te pakken. Dan werkt het ook het beste.”

Terug