Dijken van pitches

Dat was ook het geval bij de Project Challenge die Ami in oktober 2020 organiseerde voor Rijkswaterstaat. Het complexe project Dijkversterking Houtribdijk was succesvol afgerond, met toepassing van innovatieve technieken en processen. De evaluatie van het project kreeg op advies van Ami een vraaggestuurd karakter: voor wie konden de uitkomsten waardevol zijn en wat wilden die collega’s er dan van leren?

 

 

“We kwamen uit bij het een vergelijkbaar project, Dijkversterking Marken, dat net was gestart”, bikt Chris terug. “Het Integraal Project Management-team was geïnteresseerd en gaf aan wat de te verwachten grootste uitdagingen waren. Op basis daarvan hebben wij een casus opgesteld.”

“Twee teams kregen drie weken de tijd om een pitch voor te bereiden met antwoorden op vijf strategische vragen van het team van Dijkversterking Marken. Andere deelnemers hadden als supporter van één van de twee teams (blauw en rood) ook een actieve rol: aanvullende vragen stellen aan het team van de ‘tegenstander’ en het eigen team bijstaan als denktank. De ervaring met het eigen project gecombineerd met de frisse blik op de nieuwe casus resulteerde in twee ‘dijken van pitches’.”

 

Project en afdeling overstijgend

“Gewoonlijk organiseren we zo’n Project Challenge op locatie. In een feestelijk aangeklede ruimte waar de teams elkaar ontmoeten, uitgedost met rode en blauwe petjes en vlaggetjes, en ondersteund door hun supporters. Door Covid-19 moest het nu virtueel, via Zoom. Het effect was er niet minder groot door. Bijna iedereen zat ook met de petjes en vlaggetjes op die we per post naar hun huis hadden gestuurd.”

Dat de Project Challenge online even goed uitpakte, bewijst volgens Chris de kracht van het vernieuwende concept. “Ook nu waren de deelnemers erg enthousiast. Door de casus en de voorbereiding hadden ze zich goed in de materie verdiept en presenteerden ze op die dag uiterst interessante en nuttige inzichten en waardevolle adviezen waar de collega’s van Dijkversterking Marken daadwerkelijk hun voordeel mee kunnen doen.”

“De interactie die op gang kwam, krijgt ook na de Challenge een vervolg: collega’s die elkaar helpen en met elkaar meedenken. Project en afdeling overstijgend. Dat past helemaal bij de integrale manier van werken waar organisaties tegenwoordig naar streven. Daar hoort ook samen leren bij.”

> Download of lees hier het hele interview. 

Terug