Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij verzoeken u contact op te nemen met een adviseur van AMI voordat u beslist of handelt.

Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit AMI iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.