Hoe krijgen we veiligheid meer in ons DNA?

Dat was de vraag van Heerema Marine Contractors. Dat dit meer vraagt dan het op orde hebben van de regels en procedures en het strak handhaven daarvan, wisten ze maar al te goed. Niet voor niets hadden zij in 2007 gekozen voor een Incident & Injury Free World (IIF) aanpak. De basis van waaruit wij vertrokken zijn. In een omgekeerde waterval (van onder naar boven) heeft Ami met Heerema een pakkend antwoord gevonden op de vraag 'wat betekent veiligheid voor Heerema?' en deze verbonden aan de IIF boodschap. Dit hebben we samen vertaald naar 5 krachtige en praktische gedragingen en 5 gezamenlijke veiligheidsafspraken. Een pakkend  kompas om met elkaar voortdurend en overal een open gesprek over veiligheid aan te gaan. "Want als het om veiligheid gaat is iedereen een leider, met elk het recht om in te grijpen. In iedere situatie."

Terug