Het Ami-effect

Onze opdrachtgevers weten hoe het is om oprecht en doelgericht advies van Ami te krijgen. Met heldere taal en gevoel voor de context brengen we grote ondernemingen en complexe projecten sneller en effectiever op koers richting succes.

Van ambitieuze projecten een doorslaand succes maken!
Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg – Op weg naar succes

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg – Op weg naar succes

De uitvraag van het Waterschap Rivierenland was een bijzondere: 50% van de gunning hing af van een team assessment. Ami heeft de combinatie Waalensemble (Heijmans/GMB/de Vries & van de Wiel) geholpen aan de maximale score. We zijn nu in de opstart na gunning om de energie in de zojuist gevormde alliantie op een succesvolle voorbereiding en realisatie te richten.

Dit bereiken we samen met Jan van Dijk - Alliantie Organisatie Manager GraafReinald alliantie

Alliantie A2 Hooggelegen – Samen Sturen op Succes

Alliantie A2 Hooggelegen – Samen Sturen op Succes

A2 Hooggelegen, een kort maar complex tracé ten zuiden van de Tunnel Leidsche Rijn tot aan knooppunt Ouderrijn dreigde een bottleneck te worden in de verbreding van de totale A2 tussen Holendrecht en Ouderrijn. Ami heeft het Alliantie Management Team van kop (gunning) tot staart (oplevering en overdracht) begeleid in het vinden van de weg naar succes.

Die weg hebben we gevonden samen met het AMT, bestaande uit Melanie Nissink, Rinze Rijpkema, Eddy van Haastregt en Ton Swanenberg

Wij gaan veranderavonturen met onze klanten aan om die samen met succes te overleven!
Van olietanker naar speedboot

Van olietanker naar speedboot

Konica Minolta BENE levert als voorloper in Europa naast producten ook innovatieve IT diensten. Om voor haar klanten totaaloplossingen in informatiebeheer en –gebruik te bieden en de klantbeleving centraal te stellen. Dat vraagt een shift in klantbenadering, als ook in het interne samenspel en leiderschap. Met centrale thema’s zoals pro-activiteit, eigenaarschap en de vraag achter de vraag beantwoorden.


Dit bereiken we samen met Xavier Biermez – CEO Konica Minolta BENE.

Samen de kloof dichten

Samen de kloof dichten

SHL (een volledige dochter van Subsea 7) is een offshore transport en installatie contractor in de olie, gas en duurzame energie. Door een wereldwijde terugloop van offshore olie en gas projecten, is SHL de uitdaging aangegaan om turn-key offshore wind projecten te gaan opleveren. Dat betekent andere klanten, andere contractvormen en (meer) risico’s aan de ene kant. Aan de andere kant creëerde het echter ook de behoefte aan verdere ontwikkeling van het midden management. Persoonlijk leiderschap en het interne samenspel stonden centraal in een MD programma dat Ami heeft uitgevoerd, met als belangrijkste bijvangst dat het midden en het hoger management samenwerken aan het bouwen van een organisatiecultuur die SHL verder helpt met de huidige uitdagingen.

 

Veilig werken zodat iedereen altijd weer veilig thuis komt.
Daar werken we aan!
Veiligheid door de hele organisatie

Veiligheid door de hele organisatie

Wat begon als een vraag vanuit BAM infra grote projecten, is een BAM breed programma geworden. Met als ambitie om van hoog tot laag en van tender en ontwerp tot aan realisatie, oplevering en onderhoud volledig veilig te werken. Omhoog op de veiligheidsladder en een veiligheidsvoorbeeld zijn voor bouwend Nederland – daar gaat BAM voor!

We zijn hier in volle vaart mee bezig samen met Martijn Smitt - directeur BAM grote projecten

GO! een veiligheidsprogramma met attitude

GO! een veiligheidsprogramma met attitude

Géén Ongevallen (géén ongevallen met dodelijke afloop of blijvend letsel en een IF < 1), dat is waar Heijmans voor gaat met het veiligheidsprogramma "GO!". Met krachtige, heldere GO! houding en gedragsregels als basis om veiligheidsbewustzijn naar een proactief niveau te tillen. Voordenken in plaats van nadenken. En dat lukt. De ongevallen cijfers (IF) laten een forse daling zien sinds 2013 en het aantal meldingen onveilige situaties en bijna-ongevallen (waar kunnen we leren) een spectaculaire stijging. Een voorbeeld voor velen binnen en buiten de bouwsector.

Met Ami als partner hebben we gezamenlijk de contouren uitgezet om zo een onorthodox en succesvol veiligheidsprogramma als GO! Géén Ongevallen te ontwikkelen! Bedankt Ami-GO! Jan Heijmans - programmamanager GO! Geen Ongevallen

Meer weten over onze ervaring, expertises en een plan voor jouw ambities?

  • Martijn Jong

    Succes in projecten is maakbaar. Kolossale ambities kun je alleen waarmaken door de lat iedere keer weer hoger te leggen.

  • Raymond Maas

    Een cultuuromslag of bedrijfsfusie is zelden eenvoudig en lijkt soms meer op een avontuur. Een wonderplan is niet voldoende. De rest is toch echt mensenwerk.

  • Christian Schütte

    In iedere organisatie kan veilig worden gewerkt. Die verantwoordelijkheid nemen we met elkaar. Dat kunnen we leren.